Privacyverklaring van Hond in Huis

Datum van laatste herziening: 19 maart 2024

Bij Hond in Huis respecteren en beschermen we uw privacy. Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over de soorten informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en de maatregelen die we nemen om uw informatie veilig te houden.

***Informatie die we verzamelen***

We verzamelen de volgende soorten informatie:

– Persoonsgegevens: wanneer u zich registreert voor een cursus, verzamelen we uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens.
– Informatie over uw hond: we verzamelen informatie over uw hond, zoals naam, ras, leeftijd, geslacht, gezondheidsinformatie en gedrag. Deze informatie helpt ons om een aangepast trainingsprogramma te ontwerpen voor uw hond.
– Betalingsinformatie: als u ervoor kiest om een dienst van ons te kopen, verzamelen we uw betalingsinformatie.

***Hoe we informatie gebruiken***

We gebruiken uw informatie om u te voorzien van diensten en support, waaronder:

– Het verlenen van hondentrainingsdiensten en persoonlijke ondersteuning.
– Het communiceren met u over trainingsschema’s, evenementen en andere belangrijke informatie.
– Het verbeteren van onze diensten en website door te begrijpen hoe u ze gebruikt.
– Het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

***Informatiedeling***

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derde partijen, tenzij het nodig is om onze diensten te leveren of wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

***Beveiliging***

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

***Uw rechten***

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken, over te dragen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie die aan het einde van deze privacyverklaring is vermeld.

***Wijzigingen in dit privacybeleid***

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Als er substantiële wijzigingen zijn, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

***Contactinformatie***

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via [contact informatie].

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Hond in Huis